Julkaistu numerossa

Suomen Luonto 5/2018

on upea suuri kesänumero! Kannen nuoren mäyrän kuvasi Nina Mönkkönen.
VILLIVIHANNES_banner_suomenluonto_300x200

Sovelluksen avulla voit tunnistaa 30 erilaista kasvia ja kokata 90 herkullista annosta Sami Tallbergin resepteistä. Tuotot käytetään luonnonsuojelutyöhön.

MAINOS
Kolumnit

Edessä on pimeä tulevaisuus, jos monimuotoisuuskriisiin ei puututa

Päärynän pölytystä Sichuanissa. Kiinassa on mehiläisten puutteessa alettu pölyttää hedelmä­-puita käsityönä. Kuva: Eric Tourneret

 
Elinympäristöjen heikentyminen ja luonnon moni­muotoisuuden romahdus ovat vakava uhka ihmiskunnalle ja vaikuttavat haitallisesti jo kahteen viidestä ihmisestä maailmassa. Vuoteen 2050 mennessä ympäristöjen heikentyminen yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa lisää yhteiskunnallista epävakautta ja konflikteja, ja johtaa 50–700 miljoonan ihmisen massapakolaisuuteen.

Viljelysmaiden tuotantokyky laskee 10 prosenttia, paikoin jopa 50 prosenttia, kun samalla väestö kasvaa 30 prosenttia. Elinympäristöjen menettämisestä johtuvat kustannukset kohoavat yli kymmenykseen globaalista bruttokansantuotteesta.

Yli kolmannes maapallon maapinta-alasta on maatalouden käytössä. Vajaa neljännes on säästynyt merkittäviltä ihmisvaikutuksilta. Vuoteen 2050 mennessä tämä pinta-ala kutistuu alle 10 prosenttiin. Rajuimmin on hävitetty kosteikkoja ja soita, joista 87 prosenttia on tuhottu.

Elinympäristöjen tuhoaminen kiihtyy, ja ajamme planeettaa kohti kuudetta massasukupuuttoa. Projektioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä maailman monimuotoisuudesta 38–46 prosenttia menetetään. Näin kertoo tuore maailman elin­ympäristöjen tilaa koskeva arviointiraportti.

Raportin laati hallitustenvälisen luontopaneelin (IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) monitieteinen asiantuntijaryhmä kolmen vuoden aikana. Maaliskuussa 129 hallitusta hyväksyi raportin. Vuonna 2012 perustettu IPBES toimii YK:n yhteydessä eräänlaisena ilmastopaneelin pikkusiskona. Suomi on IPBES:in jäsen, ja Suomessa toimii kansallinen Luontopaneeli.

Kaikki edellä esitetty on seurausta erittäin korkean kulutuksen elämäntyylistä Suomen kaltaisissa kehittyneissä maissa sekä globaalista väestönkasvusta.

Kulutusvalintojen ympäristövaikutukset jäävät piiloon, koska kauppa on globaalia, ja kulutus ja tuotanto on eriytetty eri puolille maapalloa. Haittojen tekeminen näkyviksi on avain kestävämpään kulutukseen. Yksi tehokas keino tähän olisi, jos ympäristöhaittojen kustannukset sisällytettäisiin kuluttajahintoihin.

Syntyvyyden romahduksen aiheuttamasta kohusta huolimatta Suomenkin väestö kasvaa tasaisen tappavasti osin maahanmuuton seurauksena. Kun väestönkasvu on uhka ihmiskunnalle, synnytystalkoisiin kannustus ja katastrofiuutisointi lapsikadosta on lyhytnäköistä kansallista itsekkyyttä.
Elinympäristöjen heikentämisen välttäminen on edullisin keino monimuotoisuuden häviämisen estämiseen. Elinympäristöjä voidaan myös ennallistaa, jolloin hyödyt ovat keskimäärin kymmenen kertaa kustannuksia korkeammat.

Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin ympäristösopimuksiin. Jos sopimusten tavoitteet saavutettaisiin, meillä olisi erinomaiset mahdollisuudet estää elinympäristöjen heikentyminen ja monimuotoisuuden häviäminen sekä rajoittaa ilmaston muutosta. Suomen päättäjien on korkea aika alkaa toimia ympäristösopimusten edellyttämällä tavalla. Sopimusten täyttäminen vaatii välitöntä satojen miljoonien vuotuista investointia elin­ympäristöjen suojeluun ja ennallistamiseen.

Kirjoittaja: Janne Kotiaho
Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston ekologian professori, yksi IPBES:in raportin pää­kirjoittajista sekä kansallisen Luonto­paneelin jäsen.

Vahtikoira-palstalla eri kirjoittajat tarttuvat ajankohtaisiin trendeihin ja ilmiöihin.

Uutiset
Ilmastonmuutos aiheuttaa käelle ajoituspulman

Ilmastonmuutos hankaloittaa käen pesintää. Käki on pesäloinen, ja yksilöt ovat erikoistuneet munimaan tiettyjen isäntälajien pesiin.

Kolumnit
Aitoa maailmantuskaa

Mihin ihmiskunnan toiminta maapallollamme johtaa? Jos monimuotoinen elämä jatkaa tuhoutumistaan, se on ihmiskunnankin loppu. Vai pitäisikö jaksaa uskoa, että ihmisellä riittää älyä estää katastrofi?

Uutiset
Satakieli. Kuva Mauri Leivo
Kun satakielet myöhästyivät

On kevät 2011. Normaalisti satakielten taiturointi soi tähän aikaan joka pusikossa. Mutta nyt laulua ei kuulu. On niin hiljaista, että tiedotusvälineetkin kiinnostuvat.