Uutiset

Merimetsot eivät vähennä kalansaaliita

Kuva: Heikki Kotiranta

 
Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston 9-vuotinen tutkimus osoitti, että merimetsot eivät vähennä kalansaaliita merimetsojen elinalueilla.

Tutkimusalue kattoi Suomen rannikkoalueen Itäiseltä Suomenlahdelta Perämerelle. Tutkimusjakson aikana merimetsokanta on moninkertaistunut, mutta kalastajien yksikkösaaliit, vuorokaudessa verkolla saadut saaliit, ovat kasvaneet.

Tulokset viittaavat siihen, että merimetsolla ei ole laaja-alaista vaikutusta kuhan ja ahvenen runsauteen Suomen rannikolla. Vaikka merimetsot syövät rannikkoalueella huomattavia määriä kalaa, niin niiden saaliiksi päätyvät keskimäärin pienikokoisemmat kalat kuin kalastajien pyydyksiin.

Merimetso kuuluu Itämeren pesimälajistoon. Suomen ympäristökeskuksen mukaan lintu katosi 1910-luvulla vainon takia, palasi Tanskaan 1938, Ruotsiin 1948 ja Suomeen Tammisaaren saaristoon 1996.

Viime kesänä Suomen merialueella laskettiin noin 25 500 pesivää paria.

Alkuperäisjulkaisu: The role of cormorants, fishing effort and temperature on the catches per unit effort of fisheries in Finnish coastal areas (Fisheries Research, Volume 190)

Uutiset
Merimetsoilla takana hyvä pesäkesä

Merimetsojen pesälaskennoissa löydettiin tänä kesänä 24 000 pesää, tiedottaa Suomen ympäristökeskus. Lisäystä edellisvuoteen on 3 800 pesää eli 19 prosenttia.

Suora linja
Suora linja: Lannoittaako merimetso merta?

Mediassa on väitelty siitä, rehevöittääkö merimetso merenlahtia ulosteillaan. Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta vastaa Suomen Luonnon kysymyksiin.

Kysy luonnosta
Haittaavatko merimetsot muuta luontoa?

Haahkat vähenevät ja samaan aikaan merimetsot ja lisääntyneet meri- ja harmaalokit häiritsevät luontoa. Koska biologit ymmärtävät, että merimetsoja on liikaa?