Julkaistu numerossa

Suomen Luonto 9/2017

Helmipöllön on hyvä torkkua suuren hongan huomassa. Lisää männystä marraskuun Suomen Luonnon sivuilla 14–23. Kansikuvan on ottanut Mika Honkalinna.
VILLIVIHANNES_banner_suomenluonto_300x200

Sovelluksen avulla voit tunnistaa 30 erilaista kasvia ja kokata 90 herkullista annosta Sami Tallbergin resepteistä. Tuotot käytetään luonnonsuojelutyöhön.

MAINOS
Kolumnit

Saastuttajan ohituskaista

Hallitus esittää, että eräät saastuttavat laitokset eivät tarvitsisi entiseen tapaan ennakkoon lupaa, vaikka ne esimerkiksi rehevöittävät vesistöjä. Kuva: Ari Andersin / Vastavalo

 
Hallituksemme laittoi lokakuussa lausunnolle esityksensä ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Nyt halutaan siirtää ilmoituksenvaraisiksi erinäisiä toimia, joille nykyään on haettava ympäristölupa. Tällaisia olisivat muun muassa 400 lypsylehmän tai 1000 emolehmän navetat, tai enintään 500 ihmisen jätevedenpuhdistamot.

Muodin mukaisesti esitystä kutsutaan sääntelyn keventämiseksi ja asioiden hoitamisen sujuvoittamiseksi. Totuus on toinen. Nostan tässä pöydälle kaksi periaatteellisesti pahinta ongelmaa.

Ensimmäinen on ohituskaistan luominen ympäristöön vaikuttaville liiketoimille. Toiminnan saisi aloittaa 90 päivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä, vaikka viranomaisen päätöstä asiasta ei olisi. Jos ilmoitus olisi puutteellinen, viranomainen voisi vaatia sen täydentämistä. Mikäli täydennystä ei tule, oikeutta toiminnan aloittamiseen ei ole. Jos täydennetään edes jotenkin, laitoksen voi panna pyörimään.

Esitys avaa mahdollisuuden vastata viranomaisten kyselyihin tipoittain, ja aloittaa toiminta kauan ennen kuin hanke on hyväksyttävästi toteutettu.

Pitäisi se nyt hallituksessakin ymmärtää, että tässä on vaarassa paitsi muiden kansalaisten myös ilmoittajan oikeusturva. Kun investointi tehdään ja toiminta käynnistetään ennen sen asianmukaisuuden selvittämistä, on poru kova, jos homma lopulta todetaan lainvastaiseksi.

Ehkäpä sen varaan lasketaankin. Esityksessä on räikeää myös viranomaiselle annetun määräajan supistaminen, kun juuri on leikattu asioita käsittelevien virkamiesten määrää. Tässäkään kohdin en usko sattumaan.

Vielä vakavampi ongelma on asianosaisten piirin jyrkkä rajoittaminen. Hankkeesta tarvitsisi tiedottaa vain rajanaapureille, ja jos tällaisia on yli 10, riittäisi kuuluttaminen ilmoituksella. Kuka sellaisia lukee, muuten kuin sattumalta? Tämä ”tarkoittaisi käytännössä yleensä, että mitä suurempia haittoja toiminnasta ilmenee, sitä vähemmän siitä tiedotetaan tehokkaalla tavalla”, huomauttaa korkein hallinto-oikeus hyvin kitkerässä lausunnossaan.

Myös valitusmahdollisuutta rajoitettaisiin. Esimerkiksi järjestöjen valitusmahdollisuus siis hankaloituisi, koska ne eivät saisi enää tietoa hankkeista. Ympäristövaikutukset ulottuvat usein laajalle. Vesistön saastuttaminen ei vaikuta vain naapuritontin omistajaan.

Tarkoitus on murtaa sitä ympäristöoikeuden periaatetta, ettei valitusmahdollisuutta pidä rajoittaa muodolliseen omistussuhteeseen.

Ympäristöhallinnon yleisen alasajon linjan mukaisesti yleistä etua valvovalla viranomaisella ei olisi valitusoikeutta näistä ilmoitusasioista. Tätä ei voi painottaa liikaa: kysymys ei ole jostain karjasuojista. Jos nyt tarjottu periaate muilutetaan lakiin, ilmoituksenvaraisuuden piiriä on helppo laajentaa.

Norminpurku voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun normi rajoittaa vain yksilön elämää, eikä sen purkaminen vaikuta millään tavoin muiden oloihin ja oikeuksiin.

Sen sijaan, kun poistetaan säätelyä toimilta, jotka vaikuttavat monien sivullisten elämään, vieläpä riistetään heiltä puhevalta ja valitusoikeus, puhe normien purusta on sumutusta. Kyseessä on vallansiirto kansalaisilta bisnesmiehille. Vallankaappauksestakin voisi puhua.

Teksti: Mikko Niskasaari
Kolumnit
Nyt on kiire

Ilmastonmuutos on ennennäkemättömän laaja ja nopeampi kuin ymmärrämme. Se on itse itseään kiihdyttävä prosessi jo napajäätiköiden sulamisen vuoksi. Jos haluamme tulevaisuudessa nauttia planeettamme monimuotoisesta kauneudesta ja esimerkiksi lumesta, on aika toimia.

Uutiset
Näiden kuukkelien metsä hakattiin: UPM tiesi linnuista hakatessaan ”Metsän tarinan” metsän

Etelä-Karjalan kuukkelimetsä katosi motojen kitaan vaikka UPM oli saanut toistuvasti tietoa alueella elävistä kuukkeleista.

100 päivää luonnossa
100 päivää luonnossa: Puhdas kuin pulmunen

Ennen suuretkin pulmusparvet välkehtivät muuttomatkallaan kirkkaan valkoisina peltomaisemissa.