Uutiset

Talvivaara ilmakuvissa

Etualalla valtava malmikasa ja sen takana neljä PLS- eli primääriliuosallasta. Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Talvivaaran uraanin uuttolaitos on rakennettu kipsisakka-altaiden viereen ja niiden ylimmän täyttöpinnan alapuolelle vaaralliseen paikkaan. Ruskea vesi ojissa lienee kipsisakka-altaiden hidasta vuotoa. Vihreät altaat tehtiin tänä keväänä tällaisten vuotovesien saostukseen. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Vuoksen suunnan Ylä-Lumijärvi (keskellä) saastui marraskuussa niin pahoin, että uudelle jätevedelle piti kaivaa uusi oja (vasemmalla). Ylä-Lumijärven pitäisi olla alavirtaan eristetty ympäristöstään, mutta kuvan perusteella tässä ei ole täysin onnistuttu. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Talvivaaran kipisisakka-altaat 3.6.2013. Kuva Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio
Jos luontoa ja ympäristöä koskeva valvonta ja lupien anto siittyisi maakuntiin, seurauksena voisi olla uusia Talvivaaran tapaisia ympäristövahinkoja. Kuvassa Talvivaaran etelän iso jätevesipato vuonna 2013. Kuva Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio
Talvivaaran pohjoisen juoksutusreitin kuollutta rantametsää. Kuva Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio
Ympäristöä pilaava toiminta vaatii luvan. Kuvassa Talvivaaran kaivosalueeen luontoa vuonna 2013. Kuva: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Jormasjärvi Oulujoen vesistössä on toistaiseksi säästynyt pahimmilta vaikutuksilta. Nyt se saa taimenjokenakin tunnettua Tuhkajokea pitkin sulfaattia 250 milligrammaa litrassa, kun syksyn 2012 vuodossa joen pitoisuus nousi korkeimmillaan sataan milligrammaan. Taustalla Nuasjärvi, sen oikealla puolella Vuokatti. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Louhintaa avolouhoksessa. Louhinnan mittakaavan näkee ajoneuvoista. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio. Kuvattu 3. kesäkuuta 2013
Suuri Laakajärvi saa nyt osansa Talvivaaran päästöistä, kun suolaantunutta jätevettä virtaa järveen. KIvijoen sulfaattipitoisuus oli toukokuun lopulla kohonnut 640 milligrammaan litrassa. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio. Kuvattu 3. kesäkuuta 2013
Talvivaara on rakentanut pohjoiseen turvapadon vasta nyt; Latosuon padon valli näkyy kuvan ylälaidassa. Alhaalla pohjoisen liuosaltaita. Oikeanpuoleinen ruskavetinen allas on varoallas ja tuli keväällä 2012 kuuluisaksi, kun sen liuokseen kuoli joukko monen lajin (mm. uivelo) vesilintuja. Varoaltaan olisi pitänyt olla tyhjä. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Kaunis Kivijärvi on kaivoksen jätevesien pilaama. Kuva: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Avolouhoksen monttu oli kesäkuun alussa täynnä likavettä. Aivan miljoonan kuution vesikaivon vieressä louhittiin. Louhoksen oikealla puolella näkyy Kuusilampi ja taustalla pohjoiseen päästettävän jäteveden saostusaltaita. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio. Kuvattu 3. kesäkuuta 2013
Lähikuva louhoskuopan jätevesivarastosta. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Talvivaaran jätevesialtaat etelässä Vuoksen vesistön puolella. Ruskea metalli- ja suolapitoinen jätevesi on noussut metsään ja yli keskimmäisen patoaltaan vallin. Jätevesialtaat ulottuuvat jo parin kilometrin matkalle. Pienet altaat vasemmalla ovat etelän suunnan saostusaltaita. Taustalla kipsisakka-altaat, uraanilaitos ja metallitehdas. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Jätevesikuoppa marraskuun 2012 allasvuodon jälkeen. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Avolouhos 8. huhtikuuta 2013. Louhos on virallisesti kiinni, mutta tarkkasilmäinen voi nähdä että malmia on räjäytetty (tumma kohta oikealla) ja että taustalla louhoksen pohjoisosassa on toimintaa. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.
Tässä saostetaan pääosa etelään menevästä jätevedestä kalkilla. Näin saadaan pois enimmät metallit, mutta päästettävään veteen jää metallijäämiä ja suuri osa alkuperäisestä sulfaatista ja natriumista. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.


Suomen Luonto on nyt kuvauttanut Talvivaaran ilmasta kolme kertaa. Viimeisin lento tehtiin kesäkuun alun helteillä. Kuvaaja Mikko Maliniemellä ja pilotti Mikko Mäkisellä oli vaikeat olot kuumuudessa ja turbulensseissä. Mutta kuva ovat loistavia.

Kuvissa näkyy, miten järkyttävän laaja alue Talvivaarassa on peitetty jätevedellä. Sitä on avolouhoksessa, kipsisakka-altaissa, patovallien takana maastossa, noin kymmenessä selkeytysaltaassa ja lukemattomissa ojissa ja lampareissa.

Jäljet pelottavat

Jätevesi on ruskeaa ja vihreää, koska se on metallien ja suolojen liuosta. Talvivaaran ympäristön isot järvet kimmeltävät kauniin sinisinä, mutta jopa suurten Kivijärven ja Kolmisopen pohjalle on kerrostunut suola- ja metallipitoinen alusvesi, jossa on pulaa hapesta.

Kuvissa näkyy, että Talvivaaralla on edessään valtava ja erittäin kallis kunnostustyömaa. Kipsisakka-altaat on tyhjennettävä ja niiden rakenteet uusittava. Saastunutta altaiden ja järvien pohjaliejua on satojen hehtaarien alueella. Liejun säilömiseen on rakennettava uusia altaita tai uusittava kipsisakka-altaat pohjaa myöten.

Ilmasta näkyvä sotku on hämmästyttävää myös siihen nähden, että 2008 aloittanut kaivos on tuottanut nikkeliä 2008–2013 alle 50 000 tonnia. Siis neljässä vuodessa. Yhtiö haluaa tuottaa saman määrän nikkeliä tästedes joka vuosi. Lupaa 50 000 tonniin ei sentään ole, vaan vuosituotannon katto on ympäristöluvassa noin 30 000 tonnia.

Ilmakuvien perusteella Talvivaaran luulisi keskittyvän nyt jälkiensä siivoamiseen, missä on arvioni mukaan uusine altaineen ainakin sadan miljoonan euron urakka.

Uutiset
Avolouhoksen kuoppa 7956

Lähikuva louhoskuopan jätevesivarastosta.

Uutiset
Talvivaaran avolouhos 8003

Avolouhoksen monttu oli kesäkuun alussa täynnä likavettä.

Uutiset
Talvivaaran jätevesialtaat etelässä Vuoksen vesistön puolella 7323

Ruskea metalli- ja suolapitoinen jätevesi on noussut metsään ja yli keskimmäisen patoaltaan vallin.