Hjälp till med att välja en nationalfjäril för Finland!


Då Finland fyller jämna år begåvas landet med en nationalfjäril 100-årsjubileet till ära.

Omröstningen är avslutad. Tack till alla som deltagit i omröstningen. Segraren i omröstningen, Finlands nationalfjäril, offentliggörs 14.6.2017!

Mer information om kandidaterna och omröstningen på adressen nationalfjaril.fi!

I projektet som Vuokon Luonnonsuojelusäätiö startade deltar även Finlands naturskyddsförbund, Suomen Luonto, Lepidopterologiska sällskapet i Finland r.f. och Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti.

Projektet är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017. Projektets beskyddare är republikens presidents gemål Jenni Haukio.

Bakgrundsbild: Tommi Saltiola

Sulje

Katso kilpailukuvia

Nässelfjäril

En ”dagfjärilsprototyp”, som vårsolen väcker till liv redan i mars-april. Arten är Danmarks nationalfjäril.

Egen kandidat

Du kan också rösta på en art som du själv föreslår.

Sorgmantel

Sorgmanteln är stor och dess vingar ser ut att vara täckta av mörk sammet med gräddvita kanter.

Svavelgul höfjäril

Den svavelgula höfjärilen är den vanligaste av våra fem höfjärilsarter.

Citronfjäril

Citronfjärilhanen har den mogna citronens färg, medan honans färg för tankarna till en rå citron.

Blåbandat ordensfly

Det blåbandade ordensflyet hör till Finlands största fjärilar.

Makaonfjäril

Makaonfjärilen hör till de största och mest imponerande dagfjärilarna under försommaren.

Tosteblåvinge

Tosteblåvingen är en av våra nio vanliga blåvingearter. Dess klarblå färg framhäver vingarnas bleka undersidor.

Påfågelöga

Ännu på 1960-talet var påfågelögat en sällsynt migrant i Finland, men nu har arten anpassat sig till det nordiska klimatet.

Nagelspinnare

Nagelspinnaren är en stor hårig fjäril, vars vingar pryds av blå ögonfläckar med vita stiftformade prickar i mitten.

Skogsgräsfjäril

Skogsgräsfjärilen är en av skogskanternas mest kännspaka dagfjärilar. I flykten ser fjärilen nästan svart ut.

Brunsprötad skymningssvärmare

Den brunsprötade skymningssvärmaren är fåtalig, men eftersom arten migrerar kan den ses i hela Finland.

Vitfläckig guldvinge

Den vitfläckiga guldvingen ger intrycket av en lysande gnista på sensommarängen.

Asknätfjäril

Asknätfjärilen representerar östlig exotik – ju längre västerut man går desto sällsyntare blir fjärilen.

Silverstreckad pärlemorfjäril

Arten är Finlands största pärlemorfjäril.

Rödfransad björnspinnare

Den rödfransade björnspinnaren är en högsommarfjäril. Dess vingar lyser av karamellfärger.

Grönsnabbvinge (björnbärssnabbvinge)

Grönsnabbvingen är inte särskilt stor, men den är en av vårens och försommarens talrikaste dagfjärilar.

Dagfjärilsmätare

Dagfjärilsmätaren är en av våra få helt gröna fjärilar.

Större snabelsvärmare

Svärmarfjärilen tankar nektar och surrar bredvid blommornas som en kolibri.

Aspfjäril

Aspfjärilen fångar alltid ens blick – den hör till Finlands största dagfjärilar.

Aurorafjäril

Auroran är ett säkert vårtecken.